ஊர் திரும்பியவர், வேர் ஊன்றியவர்: தென்கிழக்காசியாவிலும் சிங்கப்பூரிலும் தமிழர்

Editor: Arun Mahizhnan & Nalina Gopal

Format: eBook-DRM

ISBN: 9789811812408

  • SGD 42.80
    Unit price per 
Tax included.


தென்கிழக்காசியாவிலும்
சிங்கப்பூரிலும் தமிழர்
History of Tamils in Southeast Asia and Singapore

English Title:  Sojourners to Settlers: Tamils in Southeast Asia and Singapore
Language:  
Tamil
Number of Pages:  460
Format:  ebook
Imprint: Indian Heritage Centre & Institute of Policy Studies
Publication Date : 01 May 2021
Subject: History

 

This is an ebook that is fulfilled via Access Code. The Access Code for redemption will be emailed within 2 working days after payment verification
You will need to preinstall Adobe Digital Edition or Compatible Apps to read the ebook


We Also Recommend