Mga Osipon ni Ana T. Calixto:  Paggigiit Ng Sadiring Banwa Sa Osipon, Maikling Kathang Bikol, 1950-1956

Mga Osipon ni Ana T. Calixto: Paggigiit Ng Sadiring Banwa Sa Osipon, Maikling Kathang Bikol, 1950-1956

Ana T. Calixto

Format: eBook-PDF DRM

ISBN: 9786214480258

  • $8.75
    Unit price per 
Tax included.


Bagamat may iba't ibang pagka-Bikolnon na inihaharap ang mga taga-Bikol na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng Bikol, sapat na nabubuhol o napagkakaisahan ang pinag-oorosipon: ang banwang Bikolnon. Gayundin samakatwid sa pagkabayan ng Pilipinas. Sa kabila ng pagkakaroon ng iba't ibang grupong etnikong Filipino na may kani-kanilang pagka-Filipino, sapat ma nabubuhol ng pag-oorosipon ng mga Filipino ang pinag-oorosipon: ang bayang Pilipinas. Ang lumalabas na suliranin ay ganito: paano kung may hindi nakakasali sa pag-orosipon ng bayang Pilipinas? Paano kung hindi pag-orosipon ang nangyayari kundi naratibo, o sa ibang salita, dominasyon? Lumilitaw sa mga osipon ni Ana T. Calixto ang pakikipag-orosipon ng Bikolnong babae sa bayang Pilipinas. Ipinapahiwatig ng mga osipon ni Calixto ang mensaheng "Pilipino ako pero babae at Bikolnon din."

Imprint: Ateneo de Manila University Press
Edition: 1
Language: Filipino
Number of Pages: 200
Subject: Asian
Copyright Year: 2018

This is an ebook that is fulfilled via Access Code. The Access Code for redemption will be emailed within 2 working days after payment verification
You will need to preinstall Adobe Digital Edition or Compatible Apps to read the ebook


We Also Recommend