Borador: Isang Pagkilala sa Layunin ng Komunikasyon sa Kolehiyo

Borador: Isang Pagkilala sa Layunin ng Komunikasyon sa Kolehiyo

Alvin B. Yapan (ed)

Format: eBook-PDF DRM

ISBN: 9789715509619

  • $8.58
    Unit price per 
Tax included.


Ang pag-aaral sa wika ay nagiging isa nang kultural na pag-aaral. Nagiging isang asignatura ang malayuning komunikasyon na pag-aaral sa kultura mula sa lente ng wika. Hahantong sa pag-unawa ng wika ang pagpasok sa kultura; gayundin, hahantong sa pag-unawa sa kultura ang pag-aaral sa wika. Nahahati sa tatlong bahagi ang aklat na ito. I. Pagpapakilala sa iba-ibang rehistrong pangwika. Dito palalilim ang ideya ngpagkaroon ng pamayanan ng tagapagsalita. Nandito ang aspektong interkultural ng malayuning komunikasyon, gayong maipakikilala ang iba’t ibang wikang bumubuo ng iba’t ibang pamayanan ng tagapagsalita.II. Pagpapakilala sa mag-aaral sa pinapasok niyang pamayanan ng mga tagapagsalita sa pamantasan sa pamamagitan ng pagtuntong sa usapin ng sining panretorika. Dito naman palalalimin ang aspektong kultural ng malayuning komunikasyon nang espesipiko sa pamayanan ng mga tagapagsalita ng pamantasan. III. Pagtatalakay sa multimodalidad ng wika bilang pagkilala na lumalampas sa paggamit sa salita ang pakikipagtalastasan.

Imprint: BlueBooks
Edition: 1
Language: Filipino
Number of Pages: 157
Subject: Communication Studies
Copyright Year: 2020

This is an ebook that is fulfilled via Access Code. The Access Code for redemption will be emailed within 2 working days after payment verification
You will need to preinstall Adobe Digital Edition or Compatible Apps to read the ebook


We Also Recommend